Prækvalifikation

ARKKON arkitekter ApS er sammen med Nova5 Arkitekter A/S og EKJ Rådgivende ingeniører A/S blevet prækvalificeret til at afgive tilbud til en større tagrenovering og de dertilhørende følgearbejder på Fjordskolen i Kruså. Desuden omfatter projektet også renovering af murværk. Nova5 Arkitekter A/S er totalrådgiver på opgaven og ARKKON arkitekter ApS er sammen med EKJ Rådgivende […]

Ny medarbejder – Jan Stork

Vi er meget glade for at vi i dag kan byde endnu en ny medarbejder velkommen på tegnestuen. Jan skal indgå i projektteamet der varetager opgaven i forbindelse med udarbejdelse af granskningsrapporter for Landsbyggefonden og Danmarks Almene Boligselskaber, lige som han skal være med til at varetage en del af tegnestuens projekterings- og tilsynsopgaver. Jan […]

Ny medarbejder og kollega

Vi har travlt på tegnestuen og i den forbindelse har vi udvidet vores medarbejderstab med en yderligere medarbejder. Daniel Mærsk Oksen havde første arbejdsdag den 28.11.2022 og vi er glade for at ”ARKKON-holdet” er forstærket med en yderligere medarbejder. Daniel er uddannet tømrer og byggetekniker og har gennem forskellige ansættelser hos bl.a. Thyssen Stål A/S, […]

Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri

Jonny Müller kan nu kalde sig ”Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri” Bæredygtighed er vejen frem og flere og flere efterspørger bæredygtighed og bæredygtigt byggeri, hvilket det generelt også er meget fokus på i byggebranchen. Krav til udledning af CO2 forbruget vil løbende blive strammet, og allerede i 2023 indføres CO2-krav til nybyggeri i bygningsreglementet, som […]

Prækvalifikation

Prækvalifikation – totalentreprise ARKKON arkitekter er sammen med Totalentreprenør Chr. Johannsen A/S suppleret med rådgiverteamet bestående af Nova5 Arkitekter A/S og rådgivende ingeniør DRIAS blevet prækvalificeret til en totalentreprise omhandlende nybyggeri af 38 familieboliger i Vollerup for Sønderborg Andelsboligforening. Byggeriet skal i hovedtræk indeholde: • 19 dobbelthuse, i alt 38 boliger med en boligstørrelse på […]

Ny praktikant på tegnestuen

I denne uge er Rebekka Linding startet på praktikforløbet i forbindelse med uddannelsen til bygningskonstruktør. Praktikperioden, som har en samlet varighed på 20 uger, er en obligatorisk del af uddannelsen. Rebekka studerer på Erhvervsakademi Sydvest i Esbjerg, og er nu på 6. semester. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt i 7. semester. Rebekka vil indgå i […]

Prækvalifikation Plejecenter Højmarken

PRÆKVALIFIKATION ARKKON arkitekter ApS er sammen med Pluskontoret Arkitekter A/S og Hundsbæk & Henriksen A/S blevet prækvalificeret til udvidelse af Plejecenter Højmarken, Højmarken 51, 6510 Gram. Projektet omhandler opførelse og etablering af 16 nye demensvenlige plejeboliger med et boligareal på 1.040 m2, samt tilhørende serviceareal på 260 m2. Udover de 16 demensvenlige boliger med tilhørende […]