Ny medarbejder – Jan Stork

Vi er meget glade for at vi i dag kan byde endnu en ny medarbejder velkommen på tegnestuen.

Jan skal indgå i projektteamet der varetager opgaven i forbindelse med udarbejdelse af granskningsrapporter for Landsbyggefonden og Danmarks Almene Boligselskaber, lige som han skal være med til at varetage en del af tegnestuens projekterings- og tilsynsopgaver.

Jan er uddannet tømrer og bygningskonstruktør og har mange års erfaring inden for byggebranchen.

Jan kommer fra en stilling hos Roust Element A/S i Årre, hvorfra han medbringer en stor erfaring med projektstyring, planlægning og byggeledelse.

Vi byder Jan velkommen på tegnestuen og på ARKKON-holdet.