Profil

Tegnestuen

ARKKON arkitekter arbejder med opgaver for såvel offentlige som private bygherrer i Danmark og nabolandet Tyskland.

Alle tegnestuens opgaver søges løst med hensyntagen til æstetik, funktion, teknik, samt økonomi kombineret med kreativitet og brugerønsker.

Vi udfører projekter med en klar bærende idé, som forener og udnytter stedets potentiale.
Med afsæt i vores brede viden og mangeårige erfaring, skaber vi unikke og personlige løsninger og interesserer os oprigtigt for, hvordan arkitekturen indvirker på mennesker.

Handlekraftig og jævnbyrdig samarbejde med bygherren og fagets øvrige samarbejdspartnere, er grobund for at skabe arkitektur og rum.
Et tæt samarbejde er det bedste udgangspunkt for en god proces, og et vellykket resultat. For os er gensidig tillid og samarbejde to vigtige nøgleord, som vægtes højt.

Med udgangspunkt i vores værdier, yder vi rådgivning inden for alle fagets faser med særligt fokus på kvalitet, tids- og økonomistyring, god byggeskik og bygbar arkitektur.

Mission Vision Værdier

ARKKON arkitekter arbejder med opgaver gennem hele projektet fra de indledende behov over forudsætninger til projektet er realiseret og færdigt for såvel offentlige som private bygherrer i Danmark og nabolandet Tyskland. Sammenlagt er teamet flydende på både dansk, tysk og engelsk.

Med mere end 30 års erfaring inden for faget og et solidt kendskab til byggebranchen mht. både renovering, ombygning (adaptive re-use) og nybyggeri, har tegnestuen oparbejdet en stor erfaring i forhold til fagets mangfoldige og dynamiske aspekter. I processen gøres der brug af alle fagets faser – lige fra første skitse, til færdigt byggeri og aflevering. En væsentlig force i den sammenhæng er teamets erfaring og konstante kompetenceudvikling.

ARKKON arkitekter lægger stor vægt på at være en loyal, tillidsvækkende og helhedsorienteret rådgiver og samarbejdspartner, der med fremsynethed og transparens skaber værdi, arkitektur og rum for mennesker med respekt for naturen og omgivelserne. Lokal forankring, regionale netværk og grænseoverskridende engagement kendetegner vores team.

Ydelser og Kompetencer

Med en fuld pallette af ydelser  arbejder ARKKON for at skabe gode rum og god arkitektur for ALLE, hvor bæredygtighed, transformation, fleksibilitet og proces spiller en stor rolle.
At optimere kombinationen af eksisterende kvaliteter og behov for fremtiden er en spændende udfordring hver dag.

Samtidig lægger vi stor vægt på at have et godt arbejdsklima med teamgejst, hvor der er plads til personlig og faglig udvikling, humør og hvor alle er med til at præge tegnestuen.
Løbende efteruddannelse, studieture, faglige og sociale arrangementer som f.eks. fælles frokost er del af hverdagen. 

 

Arkitektur & Design

Ethvert projekt har sine helt egne forudsætninger og karakter, så vi går til det med åbne øjne og erfaring. Opgaverne løses med blik for æstetik, funktion, bæredygtighed, teknik, samt økonomi kombineret med kreativitet og brugerønsker. Arkitektur er komplekst og indebærer mange involverede før et bygningsværk står klar til at modtage sine brugere. Derfor handler arkitektur for os samtidig også om samarbejde, teamgejst og koordinering.

Vi udfører projekter med en klar bærende idé, som forener og udnytter stedets potentiale.

Med afsæt i teamets kompetencer og mangeårige erfaring, interesserer vi os oprigtigt for unikke, bæredygtige og personlige løsninger og hvordan arkitekturen indvirker på mennesker og steder.

Brandrådgivning

Den certificerende brandrådgivers virke skal sikre, at dokumentationen udgør et hele, dækker tilstrækkeligt uden fejl og mangler, der har betydning for brandsikkerheden: Alt i overensstemmelse med bygningsreglementets brandkrav. Brandrådgiveren har den kontrollerende rolle i brandsikringen med ansvaret for at samle dokumenter, tjekke løsninger, underskrive og aflevere dokumentationerne. ARKKON tilbyder certificeret brandrådgivning i Brandklasse 2.

Bæredygtighed

Bæredygtighed og grøn omstilling er i fokus og vi deltager aktivt på denne mission ved at udvide teamets kompetencer indenfor området med videreuddannelser og ved at formidle fordele og merværdi overfor bygherrer og andre aktører. Vi tror på at vi alle kan bidrage til at begrænse klimapåvirkninger og ressourceforbrug.
Det sker bl.a. ved:

  • opførelse af bygninger af højere kvalitet
  • at mindske antallet af funktionelle bygninger, der rives ned
  • fra starten at tænke cirkulære principper og materialer, der kan genbruges og reversible, tekniske forbindelser ind i design- og byggeprocessen
Arbejdsmiljø

Et sundt arbejdsmiljø på byggepladsen er et vigtigt aspekt i et sundt projekt. Her er det arbejdsmiljøkoordinatorens opgave at sørge for systematisk, dokumenteret og kvalificeret at varetage bygherrens pligter og ansvar med at sikre et sundt arbejdsmiljø med de nødvendige fællesforanstaltninger i dialog med bygherren og alle byggeriets aktører. Arbejdsmiljøkoordinatoren agerer på vegne af bygherren, der har det fulde ansvar for arbejdsmiljøkoordineringen – under projekteringen og/eller udførelsen.

Bygherrerådgivning

Et byggeprojekt er en kompleks proces og kan være uforudsigelig. Derfor har de beslutninger der træffes i starten store konsekvenser for et projekts kvalitet, tidsplan og økonomi. Et vigtigt værktøj i den proces er en helhedsorienteret bygherrerådgivning med en løbende dialog under hele projektforløbet, hvor opgaven defineres og afgrænses fra starten med velovervejede og langsigtede beslutninger. Vision, muligheder og potentiale afstemmes til en helhed og skaber et grundlag for at optimere projektet i alle faser.