KLIMASKÆRM & UDEANLÆG

Solgården Bedsted
Nye udearealer og facaderenovering
Arkitektrådgivning
Facade: 352m2 Udeareal: 1789m2
2019-2020