LUDWIG ANDRESEN SCHULE

Ludwig Andresen Schule
Til- og ombygning
Arkitektprojekt
459m2
2018-2020