Prækvalifikation Plejecenter Højmarken

PRÆKVALIFIKATION

ARKKON arkitekter ApS er sammen med Pluskontoret Arkitekter A/S og Hundsbæk & Henriksen A/S blevet prækvalificeret til udvidelse af Plejecenter Højmarken, Højmarken 51, 6510 Gram.

Projektet omhandler opførelse og etablering af 16 nye demensvenlige plejeboliger med et boligareal på 1.040 m2, samt tilhørende serviceareal på 260 m2.

Udover de 16 demensvenlige boliger med tilhørende serviceareal, indeholder projektet også en opgradering af det eksisterende ankomstområde ved hovedindgangen.

Der skal i forbindelse med de nye boliger sikres sammenhæng med de eksisterende udearealer og dette er ligeledes en del af opgaven.

Pluskontoret Arkitekter A/S er totalrådgiver på opgaven og ARKKON arkitekter ApS er underrådgiver.