Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri

Jonny Müller kan nu kalde sig ”Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri”

Bæredygtighed er vejen frem og flere og flere efterspørger bæredygtighed og bæredygtigt byggeri, hvilket det generelt også er meget fokus på i byggebranchen.
Krav til udledning af CO2 forbruget vil løbende blive strammet, og allerede i 2023 indføres CO2-krav til nybyggeri i bygningsreglementet, som i første omgang alene er gældende for bygninger over 1.000 kvadratmeter. For nybyggeri generelt vil dette også gøre sig gældende fra 2025, og der vil fremover løbende blive stillet nye krav til fremtidigt byggeri.
Derfor har ARKKON arkitekter valgt at være på forkant med denne udvikling og har opgraderet en medarbejder med de nødvendige kompetencer for at imødegå fremtidens krav og udvikling i forbindelse med bæredygtighed.

Jonny Müller har gennemgået og færdiggjort uddannelsen inden for bæredygtighed og kan nu kalde sig “Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri” – CRBB.
Stort tillykke til Jonny med en veloverstået og afsluttet uddannelse og den nye titel ”Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri”.

Vi er glade for at kunne tilbyde vores kunder denne yderligere kompetence og ser frem til at kunne gøre brug af den nye viden inden for bæredygtighed. Vi er således klar når de nye krav træder i kraft.