Certificeret brandrådgiver

Ny brandrådgiver i brandklasse 2 (BK2)

Uwe Nielsen har afsluttet uddannelsen som Certificeret Brandrådgiver i Brandklasse 2.

Efter 3 lærerige moduler med undervisning i brandsikkerhed og branddokumentation, suppleret med en fuldført og veloverstået Multiple Choice Test hos DBI Certification, kan vi nu kalde os “Certificeret Brandrådgiver BK2”. Vi er glade for at vi har fået en yderligere kompetence at kunne tilbyde vores kunder.

Fra januar 2020 er den kommunale tekniske byggesagsbehandling blevet erstattet af den nye certificeringsordning. Her skal den certificerede brandrådgiver dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold, således at den valgte løsning lever op til reglerne i Bygningsreglementet 2018.

Ved ansøgning om byggetilladelse til byggeri i brandklasse 2-4 er der krav om, at der skal være tilknyttet en certificeret brandrådgiver.

Hvad laver en Certificeret Brandrådgiver?

Den certificerende brandrådgivers virke skal sikre, at dokumentationen udgør et hele, er dækkende tilstrækkelig og ikke indeholder fejl og mangler, der har betydning for brandsikkerheden, alt i overensstemmelse med bygningsreglementets brandkrav.

Brandrådgiveren har den kontrollerede rolle i brandsikringen med ansvaret for at samle dokumenter, tjekke løsninger, underskrive og indsende.

Hvis byggeriet f.eks. indplaceres i brandklasse 2, skal der bruges en brandrådgiver, der er certificeret til at virke i brandklasse 2. Der kan dog altid anvendes en rådgiver, der er certificeret til at virke i en højere klasse, end den byggeriet er indplaceret i.

Brandklasse 2 (BK2), som omfatter byggeri i risikoklasse 1 – 3 udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.

Vi glæder os til og ser frem til nye spændende udfordringer i forbindelse med brandrådgivning.