Bæredygtighed

Bæredygtighedskrav skrives ind i Bygningsreglementet

Flere og flere efterspørger bæredygtighed og bæredygtigt byggeri og dette er vi hos ARKKON arkitekter også opmærksomme på. Derfor opruster firmaet med tilføjelse af flere interne kompetencer og dette for at kunne imødegå fremtidens krav som arkitekt og rådgiver.

Den nye strategi for bæredygtigt byggeri skal understøtte en langsigtet og helhedsorienteret bæredygtig omstilling af byggeprojekter. Målet er at begrænse byggeriets klimapåvirkninger og ressourceforbrug, samtidig med at det skal fremme udviklingen af bæredygtige løsninger, som det tydeligvis er stor efterspørgsel på.

Tanken med bæredygtigt byggeri indebærer blandt andet initiativer, som går på klimavenligt byggeri, holdbare bygninger af høj kvalitet og helhedsvurderinger ved renoveringer. Tanken er ligeledes at mindske nedrivning af bygninger af høj arkitektonisk og byggeteknisk kvalitet.

Nye krav fra 2023

Krav til udledning af CO2 forbrug vil løbende blive strammet og allerede i 2023 indføres CO2-krav til nybyggeri i bygningsreglementet, gældende for bygninger over 1.000 kvadratmeter. For nybyggeri generelt vil dette også gøre sig gældende fra 2025 og der vil fremover løbende blive stillet nye krav til fremtidigt byggeri. Dette vil ramme alle bygherrer – store som små og offentlige som private.

De kommende krav til bæredygtighed i byggeri kræver både nytænkning, kreativitet, omtanke og ikke mindst nye vaner i forbindelse med projektering og samarbejde.

Vi skal fremover tænke i byggeri og materialer, som holder længere, materialer som kan bruges igen og igen, og materialer som har begrænset udledning af CO2 i produktionen og byggeprocessen. Demonterbarhed, fleksibilitet, genbrug og genanvendelse af materialer kan i den forbindelse komme til at spille en stor og afgørende rolle i fremtidens byggeri.

ARKKON arkitekter ser det ikke alene som en nødvendighed også at bidrage og at påtage et medansvar i forbindelse med “den grønne omstilling”, vi ser det også som en spændende opgave at være med til at begrænse byggebranchens store CO2 udslip, affaldsmængde og ressourceforbrug samtidig med at skabe sunde og gode rammer for mennesker.

ARKKON går med på bølgen

Jonny Müller er i gang med uddannelsen som “Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri” og uddannelsen afsluttes i marts 2022.
Uwe Nielsen har i december 2021 afsluttet et kursus som “Konsulent i svanemærket byggeri”, et kursus som er afholdt af Miljømærkning Danmark i samarbejde med Molio.
Susanne Marie Dethlefsen har allerede i 2012 afsluttet et kompetenceforløb og en videreuddannelse for bæredygtigt byggeri og cirkulære principper. I den forbindelse har hun været med til at stifte en platform for at fremme cirkulære og ressourceoptimerende principper indenfor byggebranchen, som bl.a. baserer på FNs klimamål (SDG: Sustainable Development Goals).

I løbet af 2022 vil vi yderligere opkvalificere os på bæredygtighed. En medarbejder vil gennemgå uddannelsen til DGNB-konsulent i nye bygninger og i omfattende renoveringer.
Alt dette betyder, at ARKKON arkitekter i 2022 er klar til at tage fat i “den grønne omstilling” og ligeledes bliver klar til de nye krav i Bygningsreglementet i 2023.

Green Building Council Denmark
I forbindelse med tiltagene omkring bæredygtighed er ARKKON arkitekter optaget som medlem af Green Building Council Denmark, som er en non-profit medlemsorganisation, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i den danske byggebranche. En af foreningens primære funktioner er at certificere bæredygtigt byggeri efter DGNB-certificeringsstandarden.

ARKKON arkitekter vil således i løbet af 2022 stå stærk med kompetencer indenfor bæredygtighed som byggebranchen og dets bygherrer har brug for – både i store som små projekter.