Prækvalifikation

Prækvalifikation – totalentreprise

ARKKON arkitekter er sammen med Totalentreprenør Chr. Johannsen A/S suppleret med rådgiverteamet bestående af Nova5 Arkitekter A/S og rådgivende ingeniør DRIAS blevet prækvalificeret til en totalentreprise omhandlende nybyggeri af 38 familieboliger i Vollerup for Sønderborg Andelsboligforening.
Byggeriet skal i hovedtræk indeholde:
• 19 dobbelthuse, i alt 38 boliger med en boligstørrelse på ca. 86-104 m2, 2-4 værelser
• Alle boliger skal have et skur og terrasse med tilhørende udearealer
Det samlede areal for byggeriet er ca. 3.610 m2 og med tilhørende skure og carporte.