Prækvalificeret til underværker

26.06.2019

Vi er både glade og stolte over at ARKKON arkitekter er en af de udvalgte rådgivere som Realdania har prækvalificeret i forbindelse med kampagnen Underværker.

Underværker er en kampagne, der hjælper ildsjæle med at gøre projektdrømme i det byggede miljø til virkelighed. Realdania ønsker med denne kampagne at sænke barrieren mellem ildsjælenes gode idéer og de færdige, realiserede projekter. Kampagnen kan gøre den lokale og gode idé til virkelighed. Det sker gennem økonomisk støtte til realisering af byggeprojekter, der drives af passionerede ildsjæle, som skaber nye fællesskaber, social sammenhængskraft og livskvalitet i det byggede miljø.

Prækvalifikationen er foretaget på baggrund af en vurdering af rådgiverens motivation for opgaven og forståelse for de udfordringer, de frivillige projektgrupper har. Derudover vurderes også rådgiverens erfaringer, faglige dygtighed, kvalifikationer og kompetencer med fokus på:

• At rådgiveren kan hjælpe ildsjælene med at løfte den arkitektoniske kvalitet i deres projekter.

• At rådgiveren udviser begejstring for samarbejdet med frivillige ildsjæle omkring løsning af projekter i mindre skala.

• At rådgiveren har en innovativ tilgang og kan være med til at vise nye veje i relation til arkitektoniske løsninger af mindre skala - eller i relation til samarbejde og proces.

• At rådgiveren kan hjælpe projektgruppen med at sikre, at byggeriet lever op til byggelovgivningens bestemmelser til bl.a. konstruktioner, brandforhold, energiforbrug og installationer.

Samt at rådgiver evt. kan bistå projektejer ifm. evt. myndighedsdialog.

 

Se mere på www.undervaerker.dk

underværker
Nyhedsarkiv

Arkkon arkitekter

Programmeret og hosted af nordicweb