Deutsche Schule Apenrade

13.12.2017

Deutsche Privatschule Apenrade kunne mandag den 11. december 2017 "endelig" fejre rejsegilde. Endelig fordi projektet har været igennem et par forhindringer. I forbindelse med udgravning og støbning blev der fundet et ikke korrekt målsat vandløb og senere i den igangværende byggeproces blev der bevilliget penge til yderligere 2 etager. Dette krævede en ny byggetilladelse og ikke nok med det - der skulle i den forbindelse også udarbejdes en ny lokalplan. Alt dette har forsinket byggeriet en del måneder.
Bruttoetagearealet for den samlede tilbygning er 820 m2 og indeholder 4 nye klasserum / undervisningslokaler, et hjemkundskabslokale, fysik- og kemilokale, en kiosk, toiletter og tilhørende birum.
Projektet forventes afsluttet inden sommerferien og skolen vil kunne tage de nye rum og faciliteter i brug med opstart af det nye skoleår 2017/2018.
Dagen blev markeret med arkitektens rejsetale, hvorefter glasset traditionen tro blev slået itu med ordene på tysk:

LASST DAS NEUE GEBÄUDE SO LANGE BESTEHEN, WIE DIESES GLAS IN SCHERBEN WIRD GEHEN

Der blev ligeledes holdt tale af skolens rektor Catarina Bartling, som takkede alle for et godt samarbejde og veludført håndværk.

Efterfølgende kunne man varme sig på gule ærter og pølser, øl, vand, kaffe og kage.

ARKKON arkitekter ønsker endnu engang tillykke med rejsegildet.

Deutsche Schule Apenrade
Nyhedsarkiv

Arkkon arkitekter

Programmeret og hosted af nordicweb