Tønder Kommunes Bygningspris 2016

09.05.2017

Prisen i kategorien "Erhvervsbyggeri - nybyggeri og renovering" gik til den tidligere bonevoksfabrik i Kogsgade 2 i Højer, der er blevet omdrejningspunkt for den nyetableret designhøjskole i Højer.

Den 08.05.2017 var der præmiering og prisoverrækkelse.
Projektet er tegnet af ARKKON arkitekter der i samarbejde med bygherrerådgiver og projektleder Jørn Petersen og ingeniørfirmaet Henry Jensen A/S har varetaget arkitektrådgivningen.

Projektet revitaliserer den gamle bonevoksfabrik i Højer, som grænser op til Højer Design Efterskolens hovedbygning. Denne har ligeledes stor historisk værdi med mange skiftende tider. I bygningens arkitektoniske udtryk har ARKKON arkitekter lagt vægt bygningens udtryk, de historiske bygninger i Højer, samt den omkringliggende Nationalpark.
Den gamle bonevoksfabrik i Højer er et lille stringent industrihus fra 1953, som gennem mere end 60 år har været en væsentlig del af gadebilledet i Højer. Industribygningen, som er opført i den modernistiske tidsperiode, er en 2 etagers trempelbygning med gule og røde teglsten. Bygningen afsluttes af et saddeltag med nyt bølgeeternit. Den nøgterne og funktionelle arkitektur afspejler sig i den opstrammede L-form, som bygningskroppen har fået og dermed omkranser det syd-østvendte gårdrum. Som modspil til de gamle eksisterende teglvægge, er bygningen forsynet med karnapper i en let konstruktion.

Bygningspræmiering
Med bygningspræmieringen ønsker Tønder Kommune at anerkende og fremhæve den særlige indsats for at renovere eksisterende bygninger eller opføre nye bygninger, som kan være med til at skabe og udvikle attraktive miljøer i kommunen.

Præmieuddelingen finder sted én gang om året, og der uddeles præmier i tre forskellige kategorier:
• Kulturarv - renovering af bygninger, herunder bygninger som ved deres beliggenhed er med til at understøtte bygningskulturen   eller landskabet.
• Byggeri - nybyggeri og renovering/energirenovering, herunder boliger.
• Erhvervsbyggeri - nybyggeri og renovering, herunder landbrugsbygninger.

En dommerkomité bestående af Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer, direktør for Centralforvaltningen, fagchef for Ejendom, Plan og Drift, en repræsentant for Akademisk Arkitektforening og en repræsentant for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur træffer beslutning om præmieringen.

Vi ønsker Designhøjskolen Højer tillykke med præmieringen og glæder os over et vellykket resultat og Tønder Kommunes anerkendelse.

Projektgruppe:
Bygherrerådgiver og projektleder:
Jørn Petersen, Højer

Arkitektrådgiver:
ARKKON arkitekter ApS, Tønder

Ingeniørrådgiver:
Henry Jensen A/S, Odense.

Tønder Kommunes Bygningspris 2016
Nyhedsarkiv

Arkkon arkitekter

Programmeret og hosted af nordicweb