Vundet konkurrence

20.02.2017

Området
4. Maj Kollegiet er beliggende i Tønder by ved Ribelandevej i et roligt villakvarter i et grønt område. Bygningerne er centralt beliggende med kort afstand til indkøbsmuligheder og fritidsbeskæftigelser.

Fornyelsesbehov
For 4 Maj Kollegiet har det været vigtigt at fremtidssikre ikke kun bygningerne men også de overordnede rammer og faciliteter for kollegiet. Med dispositionsforslaget er der tænkt i helheder og nye sammenhæn¬ge i forhold til kollegiets fremtidige brug.
Konkret er der indarbejdet en del nye faciliteter som vil være med til at give det fremtidige kollegie et løft. Som et udpluk herfra kan nævnes:
- fleksible rum
- overdækkede udearealer
- udekøkken / grillplads
- materialevalg der afspejler "god arkitektur"
- forbedrede depotmuligheder
- nye stiforbindelser og belægninger
- materialer med lang levetid
- bæredygtige tiltag
- optimerede lysindald i bygninger og boliger
- tilgængelighed
- trådløst netværk overalt

 

En helhed
Det "nye" 4. Maj Kollegie vil fortsat bestå af 21 mindre ny renoverede boligenheder. Herudover udvides kollegiet med 2 stk. lidt større boligenheder og der etableres ligeledes vaskeri og tørrerum, som er placeret i det nuværende fælleshus. Endvidere tilføres kollegiet et nyt fælleshus indeholdende stort fællesrum, rum til fritidsaktiviteter, mindre køkken, toilet, garderobe og fitness.
Alle kollegieværelser renoveres og ombygges og værelserne tilføjes en hems. Denne hems kan blandt andet anvendes til "soverum" og "arbejdsplads" og vil således frigøre plads i stueplan til beboelse og ophold. Boligerne vil herved fremstå mere moderne, rumligt og tidssvarende. Alle bygninger forsynes med nye tegltage og tagfoden ændres til en muret gesimsløsning som gør at bygningerne får et løft og dermed fremhæves husets arkitektur i forhold til den tidligere tagløsning. Afvalmninger fjernes og gavle op mures i samme røde sten som eksisterende bygninger. Alle værelsesfløje efterisoleres og lydisoleres og facaderne forsynes med nye vinduer og døre. Det samme gør sig gældende for det nuværende fælleshus / forstander bolig.

Den nye fællesbygning opføres i samme stil og materialer som værelsesfløje og det nuværende fælleshus. Herved fastholdes referencen til de oprindelige bygninger.
Der etableres nye terrasser, fælles udearealer og belægninger, der fremhæver den renoverede bygningsmasse og giver bebyggelsen et nyt arkitektonisk udtryk. Alle arealer omkring de ny renoverede boliger og den nye fællesbygning optimeres for bedre udendørs ophold og tilgængelighed.
Der opføres nye skure - herunder cykelskure.

Vundet konkurrence
Vundet konkurrence
Vundet konkurrence
Nyhedsarkiv

Arkkon arkitekter

Programmeret og hosted af nordicweb