Om os

Om Os - Tegnestue

Tegnestue

ARKKON arkitekter arbejder med opgaver for såvel offentlige som private bygherrer i Danmark og nabolandet Tyskland.

Med mere end 30 år inden for faget, og et solidt kendskab til byggebranchen, har tegnestuen oparbejdet en stor erfaring med fagets mangfoldige aspekter.
I processen gøres der brug af alle fagets faser - lige fra første skitse, til færdigt byggeri og aflevering.

Alle tegnestuens opgaver søges løst med hensyntagen til æstetik, funktion, teknik, samt økonomi kombineret med kreativitet og brugerønsker.

Vi udfører projekter med en klar bærende idé, som forener og udnytter stedets potentiale.
Med afsæt i vores brede viden og mangeårige erfaring, skaber vi unikke og personlige løsninger og interesserer os oprigtigt for, hvordan arkitekturen indvirker på mennesker.

Handlekraftig og jævnbyrdig samarbejde med bygherren og fagets øvrige samarbejdspartnere, er grobund for at skabe arkitektur og rum.
Et tæt samarbejde er det bedste udgangspunkt for en god proces, og et vellykket resultat. For os er gensidig tillid og samarbejde to vigtige nøgleord, som vægtes højt.

Med udgangspunkt i vores værdier, yder vi rådgivning inden for alle fagets faser med særligt fokus på kvalitet, tids- og økonomistyring, god byggeskik og bygbar arkitektur.

Om Os - Organisation

Organisation

ARKKON arkitekter ApS er et anpartsselskab, som ejes og ledes af Uwe Nielsen, der i samarbejde med medarbejderstaben søger, at sikre kontinuitet og udvikling af tegnestuens værdier og kompetencer.

Hele tegnestuen bidrager til alle projekteringsprocesser, da det skaber de bedste resultater.

Om Os - Mission

Mission Vision Værdier

ARKKON arkitekter vil være en loyal, tillidsvækkende og helhedsorienteret rådgiver og samarbejdspartner, der med fremsynethed skaber værdi, god arkitektur og rum for mennesket.
Det sker ved gensidig tillid og åbenhed.

Vi vil som rådgiver være kendt og anerkendt for vores faglige niveau, og være den foretrukne partner for såvel private som offentlige bygherrer. Vores mål er at sikre tilfredse kunder.

Vi vil tilbyde en høj faglig viden, være fleksibelt og løse både store og små opgaver.

Om Os - Historie

Historie

1995 blev ARKKON arkitekter grundlagt og stiftet som et enkeltmandsfirma, under navnet ARKITEKTKONTORET.

2000 skiftede tegnestuen navn til ArkitektKontoret Uwe Nielsen og blev samtidig omdannet til et anpartsselskab. På samme tidspunkt flyttede tegnestuen i nye og større lokaler på adressen Brorsonsvej 2A i Tønder.

2008 fusionerer ArkitektKontoret Uwe Nielsen ApS med Arkitektfirmaet 78 A/S. Der bliver stiftet et nyt selskab under navnet Arkitektfirmaet 78 Uwe Nielsen A/S. Uwe Nielsen er direktør i selskabet, og samtidig partner i Arkitektfirmaet 78 Holding A/S. Tegnestuen har fortsat adresse på Brorsonsvej 2A i Tønder.

2011 udtræder Uwe Nielsen af partnerkredsen i Arkitektfirmaet 78 A/S, og starter igen egen tegnestue under navnet ArkitektKontoret Uwe Nielsen ApS. Firmaadresse er fortsat Brorsonsvej 2A i Tønder.

2012 skifter ArkitektKontoret Uwe Nielsen ApS navn og identitet til ARKKON arkitekter ApS.

Om Os - Fakta

Fakta

DIREKTION OG EJER
Uwe Nielsen, arkitekt / byggeøkonom MDB

VIRKSOMHED
ARKKON arkitekter ApS
Brorsonsvej 2A
6270 Tønder
T: 7472 1572
mail@arkkon.dk
www.arkkon.dk
CVR: 25 37 87 09

BANKFORBINDELSE
Tønder Kreditbank A/S
Storegade 21
6270 Tønder
T: 7333 1900
tdr@kreditbanken.dk
www.kreditbanken.dk

REVISOR
Dansk Revision
Alexandrinevej 1
6270 Tønder
T: 7472 3737
toender@danskrevision.dk
www.danskrevision.dk

FORSIKRING
Tryg Forsikring A/S
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
T: 7011 2020
tryg@tryg.dk
Police nr.: 670-9.532.120.230


Arkkon arkitekter

Programmeret og hosted af nordicweb